BloggProffs

hhhhhhhhhhh

Sveriges handelsförbindelser med Egypten är omfattande och Egypten är idag Sveriges näst största marknad, efter Sydafrika, på den afrikanska kontinenten.

Ett stort antal svenska företag finns etablerade genom dotterbolag, joint-ventures och agenter. Den egyptisk-svenska företagsföreningen sammanslogs helt nyligen med den egyptisk-skandinaviska företagsföreningen (under den senares namn), som också varit verksam sedan länge.

Sveriges utvecklingssamarbete med Egypten har pågått sedan 1977. Sedan den 1 januari 1995 bidrar Sverige även via EU:s biståndsbudget. Det svenska bilaterala biståndet omfattar i dagsläget insatser på föjande områden:

  • mjuka krediter
  • teknisk bistånd
  • Sidas internationella kurser
  • bistånd till enskilda organisationer
  • Social Fund for Development
  • Swedfund

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu